Hlavná stránkaPonukaPravidlá školy
Typ hodinyCharakteristikaPopis
Z hodiny na hodinu Objednanie Za každú vyučovaciu hodinu sa platí jednotlivo. Termín vyučovania je vopred stanovený
Zrušenie hodiny najmenej 24 hodín pred začiatkom Nie je nutné uhradiť objednanú hodiny
Zrušenie hodiny neskôr ako 24 hodín pred začiatkom Je potrebné uhradiť polovicu z ceny objednanej hodiny
Balíček hodín Objednanie Predplatenie viacerých hodín dopredu. Termín vyučovania je vopred stanovený
Zrušenie hodiny najmenej 24 hodín pred začiatkom Nie je nutné uhradiť objednanú hodiny
Zrušenie hodiny neskôr ako 24 hodín pred začiatkom Je potrebné uhradiť polovicu z ceny objednanej hodiny
Voľné hodiny Objednanie Predplatenie viacerých hodín dopredu. Termín vyučovanie nie je vopred stanovený. Učiteľ – študenť sa vždy vopred dohodnú na termíne ďalšej vyučovacej hodiny
Zrušenie hodiny Nie je potrebné uhradiť hodinu

Poznámka: V prípade oprávnených príčin je možné poplatok za zrušenie vyučovacej hodiny odpustiť aj keď zrušenie hodiny bolo oznámené neskôr ako 24 hodín pred začiatkom

Choď na vrch stránky