Všeobecná španielčina

 • Español en marcha (úrovne A1 až B2), Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco
 • ¿Fiesta! (úrovne 1 až 3), Jana Králová a kolektív
 • Španielčina, Jana Lenghardtová
 • Učebnice současné španielčiny, Olga Macíková, Ludmila Mlýnková
 • Conversación española, Jana Lenghardtová
   

Precvičovanie španielskej gramatiky

 • Gramática de Uso del Español, R. Palencia
 • Aprende, Francisco Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros
   

Obchodná španielčina

 • Obchodní Španělština, Olga Macíková, Ludmila Mlýnková
   

Reálie španielsky hovoriacich krajín

 • ¿Adónde?, Silvia Cortés Ramirez
   

Španielčina pre deti

 • El español con... juegos y actividades (úrovne 1 až 3), Pablo Rocio Dominguez

 

A ďaľšie (napr. časopisy a knihy zo španielska a južnej ameriky, filmy a pesničky v španielčine)...

Je možné sa dohodnúť na používaní učebníc a materiálov podľa vašich preferencií.